CDC Mỹ: Vaccine Pfizer và Moderna hiệu quả 66% trước biến thể Delta


Translate »