Mỹ có thể xuất xưởng Vaccine COVID-19 trước Giáng sinh