Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là gì? Có nguy hiểm không?