Tiến sĩ Vũ Quốc Bình là thành viên cấp cao của Hiệp hội chăm sóc sức khỏe từ xa